Zahajovací koncert

zahajovackoncert12.jpg

odborná pracovnice NIPOS Jana Randáková (výtvarné dětské aktivity)