Zahajovací koncert

zahajovackoncert22.jpg

Radka Bordes, vedoucí tajemnice Sekretariátu České komise pro UNESCO