VÝZVA
k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Vyzýváme vás všechny – pořadatele i aktéry – zajímavých kulturních akcí v regionech České republiky, abyste se přidali k pátému ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Vy všichni, kdo

  • hrajete divadlo, zpíváte, tančíte, malujete, fotíte, filmujete…
  • umíte, učíte, tvoříte něco zajímavého a výjimečného…
  • zabýváte se něčím, co může druhé obohatit, poučit, potěšit…
  • máte chuť dát o své činnosti vědět…

připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!


Přihlaste se ZDE.

Dětský scénický tanec - Kutná Hora 2016
foto: Ivo Mičkal

Registrovat – přihlásit se mohou instituce, organizace, skupiny, soubory, spolky, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd., ale i jednotlivci, se svými aktivitami jako jsou:

- divadelní či taneční představení
- koncerty / výstavy / promítání
- pouliční performance / site-specific
- semináře / dílny / workshopy
- dny otevřených dveří

a další akce, které se uskuteční

v týdnu 20.–28. května 2017.

.

Naplňme společně v tomto týdnu Českou republiku kulturními akcemi.

Vaše akce bude po přihlášení zveřejněna v interaktivní mapě na tomto webu. Touto cestou bychom vás rádi podpořili a pomohli s propagací akce za účelem zvýšení počtu účastníků a diváků, neboť si uvědomujeme význam unikátního systému základního uměleckého školství a dalších zájmových aktivit pro kulturní rozvoj života v české společnosti.

Přihlášené aktivity si můžete prohlédnout na MAPĚ AKTIVIT.

Vznik a cíl akce

Zahajovací koncert Týdne 2016
foto: Ivo Mičkal

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech a v obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v různých regionech a místech daného státu, během něhož se mohou nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky atd.), neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti apod.) a další občanské iniciativy představit široké veřejnosti.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), které působí v obou oblastech, se rozhodlo zorganizovat v České republice v roce 2013 pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Od té doby se akce koná pravidelně každý rok.

Cílem projektu je upozornit na bohatství a rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby na území celé ČR, zviditelnit aktivity neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání.

O předcházejících ročnících získáte více informací v rubrice HISTORIE.

Tuto výzvu si můžete stáhnout jako dokument PDF.

Tvář Týdne

Martin
Písařík

herec, dabér
a moderátor


Koordinátor

Záštity

Česká komise pro UNESCO

Partneři

Mediální partneři

časopis Tvořivá dramatika

pata webu

© Národní informační a poradenské středisko pro kulturu