PŘEDSTAVUJEME PŘIHLÁŠENÉ AKCE

VRÁNY

26. května 2017 ve 20 hodin
Uherčice


Premiéra divadelního představení

Bezkamen • přihláška akce
EMPÍROVÝ DEN

20. května 2017 od 10 hodin
Čechy pod Kosířem, 79858, Olomoucký kraj


Vstupte do doby před 200 lety a užijte si příjemnou společnost, tanec, koncert a ples, v kostýmech, či bez! Prožijte den plný zážitků v nádherném prostředí empírového zámku Čechy pod Kosířem.

www.empirovyden.cz • YOUTUBE
Cvrčci hrají a zpívají všem

21. 5. 2017 od 15 hod.
Tyršova 560, Pohořelice, 69123, Jihomoravský kraj


Hudební vystoupení nejmenších žáků Hudebního ateliéru Mgr. Pavla Kratochvíla.

Výtvarný happening
ZŠ U Sýpek v Kroměříži

26. května 2017 9–14 hod
Park před ZŠ a vnitřní prostory školy


Dětský Výtvarný happening je pravidelně pořádán v rámci Týdne škol UNESCO ČR a letos se uskuteční jeho třetí ročník.

Témata Výtvarných happeningů korespondují s tématy Týdne škol UNESCO, vyhlašovaných sekretariátem České komise UNESCO (ZŠ U Sýpek je součástí mezinárodní sítě škol UNESCO). Letošním tématem je Udržitelný cestovní ruch pro rozvoj, a to v souvislosti s Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu 2017. Výtvarný happening je kromě výstavy výtvarných prací doplněn interaktivním programem pro návštěvníky. Výtvarný happening je určen žákům školy a jejich rodičům, spolupracujícím ZŠ a MŠ i zájemcům z řad široké veřejnosti. (www.zssypky.cz)
Foto: archiv z loňského ročníku

(více)

Jablonecký hudební festival

26. 5. 2017 17:00
Městské divadlo Jablonec nad Nisou


Jablonecký hudební festival 2017, který se uskuteční v rámci projektu Jablonec nad Nisou – Město plné tónů 2017, je velkým svátkem dětských pěveckých souborů,

tradicí trvající několik let. Setkávají se na něm sbory našeho regionu, ale i sbory z jiných krajů ČR a hosté. Návštěvníci mohou ocenit mimo sborových zpěvů i umělce z oblasti orchestrální a komorní tvorby. Nejmenší zpěváčci tady mají příležitost vyzkoušet si účinkování na veřejnosti, pro samotné soubory je to především setkáním s lidmi stejného zájmu a pro sbormistry ojedinělá možnost předávat si navzájem zkušenosti. (www.divadlojablonec.cz)
Foto: Jablonecký hudební festival 2016

(více)

KUK :-)

20.–21. 5. 2017
Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, náměstí


Vedle interaktivní dvoudenní papírové performance, která letos bude zaměřena na tvorbu obřích masek (na náměstí) z použitého papíru a dalších recyklovatelných materiálů,

zde nabídneme divadelní vystoupení, divadelní performance a dva hudební (pouliční) koncerty. Cílem je zapojit kolemjdoucí a všechny, kdo projeví zájem, do společné tvorby a vzájemné komunikace. www.bezmezer.weebly.com
Foto: archiv loňského ročníku

(více)

DANCE EVOLUTION

20. 5. 2017 10–20 hod.
Sportovní hala TJ Spartak, Přerov


Taneční soutěž pro všechny věkové kategorie (mini, děti, junioři, hlavní i senioři) ve stylech disco dance, street dance, show dance, parketové kompozice, disco a street show a orientální tance. Jedná se o celodenní taneční maraton, který hodnotí odborná porota. Více na www.svcatlas-bios.cz
Foto: DANCE EVOLUTION 2016

Mezioborový seminář
SVĚTLO-OBRAZ-ZVUK

19.–21. května 2017, Fakulta umění a designu UJEP a víceúčelový veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem.


Jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah současné výtvarné výchovy? Touto a dalšími otázkami se bude zabývat unikátní mezioborový třídenní seminář

SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, na který NIPOS-ARTAMA zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení, ale zváni jsou i pedagogové ostatních uměleckých oborů.

Již svým názvem odkazuje seminář na mezioborové přesahy, bez kterých se vnímání, tvorba a interpretace obrazů jen stěží obejde. Účastníci budou mít ojedinělou příležitost se setkat s významnými uměleckými a pedagogickými osobnostmi filmové a audiovizuální tvorby.

V pátek si účastníci budou moci vybrat dva z nabídky šesti inspirativních workshopů zabývajících se možnostmi nových médií, které spolu s děkanem doc. Mrkusem povedou odborní učitelé Fakulty umění a designu UJEP R. Loskot, M. Gurská, F. Pecháček, V. Presnetsov a T. Lumpe. Večerní program bude vyhrazen představení publikace a doprovodných materiálů. Sobotní a nedělní program se bude odehrávat v prostředí víceúčelového veřejného sálu Hraničář. Prof. Jiří Barta, doma i v zahraničí oceňovaný tvůrce animovaného filmu, se zmíní o historii a specifikách autorské animované tvorby. Prof. Rudolf Adler režisér, scénárista, dramaturg, pedagog a tvůrce koncepce filmové/audiovizuální výchovy pohovoří o výrazových prostředcích kinematografie ve světle historického vývoje a o technikách natáčení autorského filmového a televizního dokumentárního filmu. Ivan Látal, autor, režisér edukativních programů pro děti a učitel na ZUŠ (obor Foto) představí svou školu vidění, kde se děti učí vnímavému pozorování a čtení „obrazů“. A organizátor Utubering festivalu Ing. Lukáš Dejl zodpoví otázky ohledně soudobých zvukově-obrazových komunikačních systémů, zvláště spojené s tzv. „youtuberingem“.

Foto: Atakující obrazy (NIPOS)
(více)

Kácení Máje

27. 5. 2017, Dolní Zimoři u Mělníka


Dětský folklorní soubor Jarošáček z Mělníka se zúčastní malým vystoupením tradiční akce Kácení Máje v malé obci Dolní Zimoř poblíž Kokořínského údolí.

Děti navázaly na tradici, kterou před více než třiceti lety zahájili dospělci ze souboru Jarošovci. Milá atmosféra s tradiční sekanou, koláči, nealko nápoji i pivíčkem doprovází akci, na kterou se těšíme celý rok. Zveme i vás do malebného údolíčka poblíž Mělníka!

Foto: www.jarosacek.cz
(více)

BAMBIFEST

20. 5. 2017
Sportovní hala v Českých Budějovicích


Akce je zaměřena na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací,

které organizují volný čas dětí a mládeže a na prezentaci kulturních a uměleckých činností. BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu, zvyšuje povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách v blízkém okolí a podněcuje zájem dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování. Vstup na akci je zdarma.

Foto: BAMBIFEST 2016, www.radambuk.cz
(více)

Festival Májový svět
Dětské odpoledne věnované památce 300. výročí narození „císařovny“ Marie Terezie

27. 5. 2017 (14-18 hod.)
Park Cibulka, Praha Košíře


Cílem dětského odpoledne je představit vliv vlády Marie Terezie na území Prahy.

Herci v dobových kostýmech seznámí účastníky odpoledne s podrobnostmi doby, ve které Marie Terezie žila, s jejím životem i změnami, které městu a celé naší zemi přinesla. Vydejte se s námi po trase za poznáním historických souvislostí spojených s postavou této ve své době velmi oblíbené „císařovny“ v našich dějinách.

Foto: Májová pohádka 2016, www.ceskamore.cz
(více)

Kurz šití aneb Neboj se ušít si hračku

22. 5. 2017 (16-19 hod.)
Bosé nohy Litoměřice (budova školy Linqua Unversal)


Tříhodinový veřejný kurz šití pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Cílem je přiblížit v dnešní technologií nabité době šití na stroji a v ruce, vyrobit si vlastní hračku podle svých představ, ke které má dotyčný mnohem hlubší vztah než ke kupované. Kurz je určen pro děti od 5 let i pro dospělé. Akce je zdarma.
Foto: Aude MartinSetkání mezi městy

27. 5. 2017, Divadlo Barka, Brno


Setkání souborů amatérského scénického tance z celé České republiky. Na tanečním představení v Brně v divadle Barka se představí autorské choreografie souborů, které pracují na kreativitě a otevřenosti svých členů a jsou jedinečné svou osobitou tvorbou. (Foto: Edita Pokorná)TANCESSE 2017

26.–28. 5. 2017
SVČ Lužánky Brno


Mezinárodního festival tance, tanečního a pohybového divadla nabízí taneční představení neprofesionálních umělců a souborů a taneční workshopy vedené zkušenými tanečními pedagogy.

Letošní ročník je ozvláštněn produkcí Open Air – vystoupení budou probíhat v ulicích centra Brna. Další představení festivalu se uskuteční v brněnském divadle BARKA. Festival pořádá SVČ Lužánky ve spolupráci se souborem Cyranovy boty, z. s.

Foto: Petr Černušek
(více)

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

26.–27. 5. 2017
Koncertní síň Uničov


Nesoutěžní přehlídka představí 16 nejlepších sborů vybraných na krajských postupových přehlídkách.

Součástí přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení. Hostem přehlídky bude sbor Domino z Opavy pod vedením sbormistryně Ivany Kleinové.

Foto: Karel Kašák
(více)

Šrámkův Písek 2017

26.–28. 5. 2017
Divadlo Pod čarou, Divadlo Fráni Šrámka
a Centum kultury města Písek


Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů, jejichž

inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a experimentální tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Posláním přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech. Součástí přehlídky je doprovodný program pro veřejnost, tzv. Šrámkův Písek – Písku.

Foto: Milan Strotzer
(více)

Tanec pro radost

28. 5. 2017 od 15:00 do 16:30
Veselí nad Moravou


Vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru ZUŠ Veselí nad Moravou. Jako hosté se představí studenti Taneční konzervatoře v Brně. Diváci budou mít možnost zhlédnout množství nových choreografií klasického, současného i lidového tance.
Prohlédněte si fotky z loňského ročníku na našem webu.
Foto: archiv ZUŠ Veselí nad MoravouVíkendová divadelní dílna

20.–21. 5. a 27.–28. 5. 2017, Praha
vždy od 09:00 do 18:00


Dvoudenní – víkendová divadelní dílna. V sobotu navíc spojená s návštěvou divadelního představení jednoho z pražských divadel. V neděli pak závěrečné/absolventské představení. Místo konání: Ateliér DÍVADLA, Vinohradská 1596/29, Praha 2, 12000.

Divadlo DÍVADLO Praha je profesionální divadelní soubor hrající pro děti i dospělé, a to v různých divadlech a kulturních zařízení nejen v Praze, ale i po celé ČR a v zahraničí.
Spolupracuje se společností Děti a Divadlo, která pořádá kurzy Malého a Velkého herectví a Od výtvarky k divadlu, tedy kurzy zaměřené na divadelní obory. Kurzy jsou určené pro děti od 3 do 18 let.
Více informací na facebook.com/DDivadlo

(více)


Tvář Týdne

Martin
Písařík

herec, dabér
a moderátor


Koordinátor

Záštity

Česká komise pro UNESCO

Partneři

Mediální partneři

časopis Tvořivá dramatika

pata webu

© Národní informační a poradenské středisko pro kulturu