KOORDINÁTOR
Národní informační
a poradenské středisko pro kulturu
SPOLUPRÁCE
Národní ústav
pro vzdělávání
Folklorní sdružení
České republiky
ZÁŠTITA
Česká komise
pro UNESCO
Ministerstvo kultury
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

a

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu Parlamentu České republiky

UPOZORNĚNÍ. NIPOS je autorem této výzvy a webových stránek.
Nenese ale právní odpovědnost vůči účastníkům jednotlivých akcí, za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé v průběhu konkrétních dílčích kulturních a kulturně-vzdělávacích akcí, přihlášených jejich pořadateli do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. NIPOS není oprávněn vstupovat do právních vztahů mezi pořadateli a účastníky jednotlivých akcí, ani řešit případné spory mezi nimi.